Etusivu > SOTERKOn tapahtumat > SOTERKOn tutkimuspäivä: Vaikuttavuus: Yksilöön vai yhteisöön?

SOTERKOn tutkimuspäivä: Vaikuttavuus: Yksilöön vai yhteisöön?

 

Aika: 5.2.2016
Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki

Seminaari on tarkoitettu SOTERKO-laitosten tutkijoille, yhteistyökumppanille ja sidosryhmien edustajille.

SOTERKO-laitosten toiminta tähtää terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Miten parhaiten edistämme tämän tavoitteen saavuttamista ja vaikuttamista yksilön ja yhteisön tasolla? Tutkimuspäivä valottaa vaikuttavuuden aikaansaamista kolmen ajankohtaisen teeman osalta.  

 

Ohjelma

Klo 10.00  Alkusanat
Pääjohtaja Juhani Eskola, THL

Klo 10.15  Kolme näkökulmaa nanomateriaalien turvallisuuteen (pdf)
Puheenjohtaja: Kai Savolainen, TTL

Nanotekniikan käyttö lisääntyy nopeasti sen tarjoamien teknisten ja taloudellisten etujen takia. Teollisille nanomateriaaleille altistuminen lisääntyy työpaikoilla ja kuluttajien joukossa ja teollisten nanohiukkasten aiheuttama ympäristön kuormitus kasvaa. Liikenne ja muu ihmisen toiminta tuottaa lisäksi runsaasti ei-toivottuja nanohiukkasia, joille altistuminen aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja ja joka kuormittaa ympäristöä.

Erilaisille nanohiukkasille tapahtuva altistumisen säätely on kuitenkin puutteellista paljolti niitä koskevien suurten tietoaukkojen takia. Tarve suojella ihmisiä ja ympäristöä nanokokoisilta hiukkasilta edistämällä niitä koskevia enimmäispitoisuuspitoisuuksien ohjearvojen valmistelua on selvä. Nanohiukkasten turvallisuuden hallinta mahdollistaa myös nanoteknisten sovellusten tehokkaan hyödyntämisen.

Alustukset (a’ 15 min + 5 min keskustelu):

Klo 11.45  Lounas

Klo 12.30  Paneelikeskustelu Vaikuttavuus ja maahanmuutto
Puheenjohtaja: Sakari Karvonen, THL

Maahanmuuton vaikutusten hallinta edellyttää monialaista toimintaa. Vastaavasti eri sektoreilla vaikuttavuus muodostuu hieman eri tavoin: joissakin tapauksissa yhteisö on keskeinen väylä edistää esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumista. Toisissa tilanteissa tehokkainta on hyvin toteutettu informaatio-ohjaus.

Paneelikeskustelun tavoitteena on tuoda esiin onnistumisen edellytyksiä ja hyviä kokemuksia, jotka ovat edistäneet vaikuttavuuden kehittymistä.

Alustukset (á 5-10 min + 5 min keskustelu):

Klo 14.00  Kahvi

Klo 14.20  Uudet oppaat ja toimintasuunnitelmat sisäilma-asioiden hoitamiseen – mitä uutta saavutamme niillä?
Puheenjohtaja: Maarit Muikku, STUK

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat ajankohtainen haaste niin työyhteisöille kuin yksittäisille asukkaille, koska ne heikentävät ihmisten terveyttä,  hyvinvointia ja toiminta- ja työkykyä.  Sisäilma liittyy kiinteästi Rakennusterveys-ohjelman tavoitteisiin: ympäristöterveyshaittojen arvioinnin, rakennusterveysongelmiin liittyvien toimintatapojen, ongelmista kärsivien saaman avun ja viranomaisyhteistyön parantaminen. Rakennusterveysohjelma on osa hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja eriarvoisuutta vähentävää kärkihanketta, jossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevat lakiuudistukset ja ohjelmat on nostettu esiin yhtenä painopisteenä.

Sisäilma-teeman esitysten ja keskustelun tavoitteena on tunnistaa, mitä lisäarvoa uudet oppaat ja toimintatavat tuovat sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, kohdistuuko niiden  vaikuttavuus yhteisöön vai yksilöön tai jopa herkistyneeseen yksilöön, mitä kehittämis- ja täydentämistarpeita mahdollisesti vielä on ja miten oppaissa ja toimintatavoissa huomioidaan viranomaisyhteistyö.

Alustukset (á 15 min + 5 min keskustelu):

Klo 15.50  Loppusanat
Pääjohtaja Petteri Tiippana, STUK

Klo 16.00  Tilaisuus päättyy

  |  Sivu päivitetty: 2015-12-14 09:53:39