Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Ilmastonmuutoksen terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Ilmastonmuutos on jo nyt havaittavissa, eikä näköpiirissä ole muutoksen hidastumista. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan terveyteen ja hyvinvointiin monella tavoin myös Suomessa. Kaikki ennakoidut vaikutukset terveyteen eivät ole Suomessa haitallisia, silti haitat tulevat olemaan merkittäviä jos terveyttä ei oteta huomioon sekä ilmastonmuutosta torjuttaessa että siihen sopeuduttaessa. Terveysnäkökohdat ovat toistaiseksi jääneet hyvin vähälle huomiolle Suomessa.

Ohjelman tavoitteena on

 • lisätä yhteistyötä THL:n ja TTL:n sekä muiden hallinnonalojen tutkimuslaitosten välillä ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä
 • lisätä tutkimusta ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista terveysvaikutuksista
 • muodostaa kokonaiskuva ilmastonmuutokseen liittyvistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista Suomessa nyt ja tulevaisuudessa
 • tiedottaa ilmastonmuutokseen liittyvistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista
 • vaikuttaa päätöksentekoon siten, että terveysnäkökohdat tulevat huomioiduksi yhteiskunnan eri osa-alueilla ilmastonmuutoksen torjunta- ja sopeutumistoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Ohjelman teemat

Ohjelmalla on seuraavat teemat:

 • sään ääri-ilmiöiden vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
 • ilmastonmuutoksen muut vaikutukset, erityisesti vaikutukset infektiotauteihin
 • ilmastonmuutoksen torjuntatoimien terveys- ja hyvinvointivaikutukset
 • energiantuotannon, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen muutosten vaikutukset, mukaan lukien vaikutukset eriarvoisuuteen
 • ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset
 • esim. ravinnon- ja energiantuotannon globaalien muutosten ja laajojen muuttoliikkeiden vaikutukset.

Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (johtava tutkija Timo Lanki). Yhteistyöryhmään kuuluu Työterveyslaitos sekä Ilmatieteen laitos, Suomen Ympäristökeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Uusia laitoksia otetaan mukaan tarpeen mukaan.

Yhteystiedot

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:23