Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Kansantautien kanssa työelämässä

Kansantautien kanssa työelämässä

Suomalaisten työelämään osallistumisen lisääminen on tärkeä kansallinen tavoite. Se on toistaiseksi kuitenkin saavutettu vain osittain.

Vuonna 2010 suomalaisten keskimääräinen työeläkkeelle siirtymisen ikä oli 59,6 vuotta. Se oli runsaan vuoden korkeampi kuin vuonna 2006 (58,4 vuotta). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin vuonna 2010 kuitenkin jo keskimäärin 52-vuotiaana. Väestön ikääntyessä huoltosuhde käy kestämättömäksi, ellei työhön osallistumista saada selvästi lisääntymään.

Työkyvyn tukeminen ja terveyden edistämisen

Työelämän kannalta merkittäviä kansantauteja ovat erityisesti tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, mielenterveys- ja päihdehäiriöt, sydän- ja verisuonisairaudet sekä diabetes, hermoston sairaudet, tapaturmien jälkitilat ja syöpäsairaudet. Näille sairauksille on ominaista, että työkyvyn alenema on usein vain osittaista ja oikeilla terveyden edistämisen toimilla suuri osa niistä olisi myös ehkäistävissä.

Sairastuvuutta vähentämällä ja myöhäistämällä sekä jäljellä olevaa työkykyä tukemalla voitaisiin merkittävästi vähentää sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja tuottavuuden alenemaa.

Ohjelman tavoitteet

Kansantautien kanssa työelämässä -ohjelman tavoitteena on

  • ehkäistä kansansairauksia ja niihin liittyvää toimintakyvyn alenemaa työikäisillä
  • arvioida monipuolisesti työpaikkojen ratkaisuja edistettäessä työhön osallistumista kansansairauksiin liittyen
  • kehittää ja arvioida työhön osallistumisen lisäämiseen tähtääviä suosituksia, sopimuksia ja lainsäädäntöä sekä
  • lisätä työhön osallistumista ja pidentää työuria, erityisesti myöhentää keskimääräistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ikää.

Tavoitteisiin pyritään lisäämällä yhteistyötä ohjelman alueella toimivien tutkijaryhmien välillä, edistämällä kansallisesti edustavien tutkimusaineistojen hyödyntämistä, arvioimalla käynnissä olevaa tutkimusta ja tunnistamalla tavoitteiden kannalta tärkeitä uusia tutkimusalueita.

Yhteystiedot

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:23