Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Nanohiukkaset ja terveys

Nanohiukkaset ja terveys

Synteettisten nanohiukkasten turvallisuuteen ja niiden terveys- ja ympäristövaikutuksiin liittyy epävarmuutta, joka on hidastanut niiden käyttöönottoa. Jotkut synteettisistä nanohiukkasista voivat aiheuttaa terveyshaittoja, jos ihminen altistuu tarpeeksi suurille hiukkasannoksille esimerkiksi hengitysilman kautta. Eläinkokeissa osoitettuja vakavimpia synteettisten nanohiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja ovat keuhkotulehdus ja keuhkojen arpeutuminen, vaikutukset verenkiertoon ja aivoihin sekä perimämyrkyllisyys ja mahdollisesti lisääntynyt riski sairastua syöpään. Ihmisissä synteettisille nanomateriaaleille altistumisesta aiheutuvia terveyshaittoja ei ole vielä havaittu eikä varsinaisia epidemiologisia tutkimustuloksia ole julkaistu.

Kun arvioidaan synteettisten nanomateriaalien mahdollisia terveys- tai ympäristöhaittoja riittävä tieto altisteista ja niiden eri muodoista on välttämätöntä. Nanomateriaalit tulee tuntea niin syvällisesti, että tiedetään, mikä tai mitkä materiaalien ominaisuudet ovat vastuussa niiden aiheuttamista mahdollisista haitoista. Systemaattinen tieto teollisesti tuotettujen nanomateriaalien terveys- ja ympäristöhaitoista on niiden luotettavan riskinarvioinnin ehdoton edellytys.

Ohjelman tavoitteena on

  • tunnistaa työ- ja elinympäristön nanohiukkasia ja arvioida niille altistumista eri olosuhteissa
  • tunnistaa terveydelle ja ympäristölle haitallisia nanohiukkasia
  • edistää SOTERKO-yhteistyötä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjelman teemat

Ohjelman teemat ja painopisteet ovat

  • nanohiukkasten vaarojen tunnistaminen (ekotoksikologia, toksikologia)
  • liikennesektorin nanohiukkaset
  • altisteiden karakterisointi ja altistumisen arviointi
  • nanomateriaalien tunnistaminen ja mittaaminen haastavista matriiseista.

Ohjelman koordinaattori on teemajohtaja Kai Savolainen Työterveyslaitokselta. Keskeiset osallistuvat tahot ovat Työterveyslaitos, VTT, Ilmatieteen laitos, Evira, THL sekä SYKE.

Yhteystiedot

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:43