Tietoa ympäristöyliherkkyyksistä

Ympäristöyliherkkyydet ovat lisääntyneet merkittävästi. Ympäristöyliherkkyyksiä ovat esimerkiksi tuoksuyliherkkyys, monikemikaalioireyhtymä ja sähköherkkyys. Oireiden yhteydestä altisteisiin ei ole selkeää tutkimusnäyttöä, joten myös ohjeistus yliherkkien auttamiseksi puuttuu.

Ympäristöyliherkkyydet selvityksen kohteeksi ja riskiviestinnän teemaksi

Ympäristöyliherkkyyksien syntymekanismeista ja ehkäisy- ja hoitokeinoista tarvitaan lisätietoa, jotta oireista kärsiviä voitaisiin tukea ja hoitaa riittävästi. Ohjeistuksen kehittäminen ja käytäntöön saaminen edellyttää useiden eri tahojen yhteistyötä. SOTERKO-yhteenliittymän Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -ohjelman tavoitteena on parantaa väestön terveyttä lisäämällä tietoa erilaisista työ- ja elinympäristöihin liittyvistä riskeistä. Ympäristöyliherkkyydet on nostettu yhdeksi selvityksen kohteeksi ja riskiviestinnän teemaksi.
Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia -ohjelma

Haastattelut ympäristöyliherkkyyksistä

Kemikaali- ja tuoksuyliherkkyys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen emeritusprofessori Pekka Puska kertoo kemikaali- ja tuoksuyliherkkyydestä.

Video: Kemikaali- ja tuoksuyliherkkyys (YouTube)

Kemikaaliyliherkkyys

Työterveyslaitoksen ex-pääjohtaja Harri Vainio kertoo kemikaaliyliherkkyydestä.

Video: Kemikaaliyliherkkyys (YouTube)

Sähköyliherkkyys

Säteilyturvakeskuksen ex-pääjohtaja Tero Varjoranta kertoo sähköyliherkkyydestä.

Video: Sähköyliherkkyys (YouTube)

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:12:43