Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia

Riskienhallinnalla terveyttä ja hyvinvointia

Suuri osa ympäristötekijöiden aiheuttamista sairauksista on ehkäistävissä. Konkreettisena osoituksena tästä on se, että viimeisten yli 100 vuoden aikana tehty työ- ja elinympäristön terveellisyyden turvaamiseksi on ratkaisevasti parantanut terveyttämme. Terveyshaittojen kvantifiointi parantaa ymmärrystä erilaisiin elin- ja työympäristön riskitekijöihin liittyvistä epävarmuuksista ja haittojen suuruusluokista.

Realistinen käsitys riskeistä ja tieto siitä, miten näitä riskejä omilla ja yhteiskunnan keinoilla voi vähentää, parantaa terveyden lisäksi myös yleistä hyvinvointia ja elämänhallintaa. Merkittäviä elin- ja työympäristön riskitekijöitä väestön terveyden kannalta ovat esimerkiksi ulkoilman pienhiukkaset, auringon UV-säteily, ympäristömelu, sisäilman radon, altistuminen tupakansavulle, erilaiset tapaturmat, kemikaalit sekä rakennusten kosteus- ja homevauriot, jotka aiheuttavat kuolemantapauksia, vakavia sairaustapauksia, tai huomattavan määrän lievemmistä oireista tai häiritsevyydestä kärsiviä.

Ohjelma edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien hallintaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta yhtenäistämällä toimintatapoja ja hyödyntämällä laitosten asiantuntijoita, osaamista, laitteita ja hankkeita.

Ohjelman tavoitteet

 • lisätään realistista käsitystä elin- ja työympäristön riskeistä
 • kartutetaan tietoa siitä, miten ympäristöterveysriskejä voidaan hallita ihmisten omilla ja yhteiskunnan keinoilla
 • ympäristöaltisteisiin liittyvät merkittävät terveysriskit otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa
 • olemassa olevia resursseja hyödynnetään paremmin
 • väestön terveys ja hyvinvointi paranee!

Ohjelman aihealueet

Ohjelma koostuu seuraavista viidestä aihealueesta:

 1. Ympäristöterveysriskien vertailu ja torjunta
 2. Sisäilman laatu
 3. Terveysriskien arviointi suunnittelussa ja päätöksenteossa
 4. Ympäristöterveyden häiriötilanteet
 5. Kaivostoiminnan riskit (uusi aihe-alue)

Kaikkia aihealueita koskevana teemana on riskiviestintä ja riskien kokeminen.

Painopisteet vuodelle 2015

Painopisteiksi vuodelle 2015 esitetään:

 1. Yhteiskunnallisen päätöksenteon tieteellisen tietopohjan vahvistaminen.
 2. Konkreettisen yhteistyön rakentaminen uusien SOTERKO-laitosten kanssa.
 3. Vaikuttaminen kansallisten tutkimusrahoituksen sisältöön.

RISKY-hankken esittely ja toiminta

RISKY-esittely / Päivi Kurttio (16.5.2012) (pdf)

Toimintakertomus vuodelta 2014 (pdf)

Yhteystiedot

RISKY-hankkeen toiminta

Yhteenveto toiminnasta vuonna 2014 (pdf)

Sähkömagneettisten kenttien biologiset vaikutukset

Kansallinen tutkimusstrategia vuosille 2013-2016 (pdf)

Ympäristöyliherkkyydet

Ympäristöyliherkkyydet ovat lisääntyneet merkittävästi. Ympäristöyliherkkyyksiä ovat esimerkiksi tuoksuherkkyys, monikemikaalioireyhtymä sekä sähköherkkyys. Ympäristöyliherkkyyden syistä ja hoidosta ei ole selkeää tutkimusnäyttöä, joten myös ohjeistus yliherkkien auttamiseksi puuttuu. Lue lisää tiedotteesta 13.6.2012 (Stuk.fi)

Muualla verkossa

Kaivostoiminnan vaikutusarviointi -sivusto (Opasnet.fi)

Tietoa hyödyntävä päätöksentekko (Opasnet.fi)

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:43